C# Değişken Türleri ve Değişken Tanımlama

C#'da değişken nasıl tanımlanır ve değişken türleri nelerdir? Eğer C#'da uygulama geliştirmeye karar verdiyseniz sizlere hangi veri türünün hangi değerleri alabileceğini anlatmaya çalışacağım. Değişkenler verilerin saklandığı yapılar olarak tanımlanabilir. Değişken tanımlandıktan sonra istenilen herhangi bir anda değeri değiştirilebilir. Değişken isimlendirilirken uyulması gereken bazı kurallar vardır:Değişken isminde boşluk karakteri bulunmamalıdır.Değişken ismi rakam veya özel karakterlerle başlayamaz.C#'da kullanılan komutlar değişken ismi olarak kullanılamaz. (void, static, class gibi)Değişken ismi 255 karakterden fazla olamaz.Değişken ismi içinde harf, rakam ve alt çizgi dışındaki karakterleri kullanmamamız daha iyi olur.…