C# Kontrol Deyimleri

Program içerisinde bir işin olumlu veya olumsuz sonucuna göre yapılması gereken işlemler olabilir. Bu aşamada devreye kontrol deyimleri girer. Kontrol deyimleri iki çeşittir:If Else DeyimiSwitch-Case Deyimi1. If Else DeyimiIf-Else deyiminde bir koşul belirtilir ve koşulun sonucu true ya da false değer alır.if (koşul) { //koşul doğruysa yapılacaklar } else { //koşul yanlışsa yapılacaklar }Örnek olarak öğrencinin aldığı notun 45'ten büyük olup olmama durumunu ele alalım.int not = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); if (not > 45) { Console.Write("Dersi geçtiniz."); } else { Console.Write("Dersten kaldınız."); }Klavyeden girilen değer 45'ten büyükse if deyimindeki kod çalışacak ve ekranda dersi geçtiniz…

C# Operatörler

Sabit ve değişkenler üzerinde işlemler yapmamızı sağlayan karakter ya da karakter topluluklarına operatör denir.1. Aritmetiksel OperatörlerDört İşlemOperatörİşlem+Toplama İşlemi-Çıkarma İşlemi*Çarpma İşlemi/Bölme İşlemiÖrnek:int x = 20, y = 6; int toplam = x + y; int carpim = x * y;Mod AlmaMod almak için % işareti kullanılır.Örnek:int x = 10, y = 3; int mod = x % y;2. İlişkisel Operatörlerİki değerin karşılaştırılması için kullanılan operatörlerdir. Sonucu true (doğru) ya da false (yanlış) olan koşul ifadelerinde kullanılır.OperatörAçıklama==Eşittir!=Eşit değildir>Büyüktür=Büyük…