MVC 3 Area Kavramı

MVC de en kullanışlı yapılardan biri de Area kavramıdır. Peki nedir bu Area kavramı? ASP.NET MVC projemizde Area yapısı sayesinde birden fazla alt alanlar (yapılar) ekleyebiliriz. Alt alan dediğimiz ne oluyor? diyebilirsiniz. Ana projenin altında, ama kendi içinde yapılandırılmış alt projeler gibi de düşünebilirsiniz. Mesela Yönetici yetkisindeki kullanıcılar için alt proje kapsamında Admin panel yapabilirsiniz. Kendi sitemde kullandığım area örneklerini inceleyelim isterseniz. Daha açıklayıcı olacaktır.Projemize sağ tıklayıp Add -> Area diyelim ve areamızın ismini vererek projemize ekleyelim.Ben projeme Admin ve Mobile isimli 2 adet area ekledim. Area yapılarının görünümü şu şekildedir.Her area altında “Controllers”, “Models” ve…