Sitedeki Değişiklikler

Sitede köklü değişiklikler gerçekleştirdim. Bunlardan ilki altyapı değişikliği. Daha önce ASP.NET MVC ile geliştirdiğim yapıda içime sinmeyen sebeplerden dolayı altyapı artık PHP tabanlıdır. Bunun sebeplerine gelirsek: MVC ile projeyi her yerde geliştirememem. Çünkü bunun için kullandığım bilgisayarlarda Microsoft Visual Studio'nun yüklü olması gerekiyor. İşim icabı sürekli farklı bilgisayarlarda çalıştığımdan dolayı bu durum siteyi geliştirmeme engel oluyordu. PHP'de ise sadece Notepad veya Notepad++ ile bile siteyi istediğim yerde geliştirebiliyorum.MSSQL veritabanını istediğim yerden yönetememem. Çünkü MSSQL'i yönetmek için SQL Server Management Studio programını kullanmam gerekiyor ve maalesef Türkiye'deki hosting firmaları Devamını oku »

C# Kontrol Deyimleri

Program içerisinde bir işin olumlu veya olumsuz sonucuna göre yapılması gereken işlemler olabilir. Bu aşamada devreye kontrol deyimleri girer. Kontrol deyimleri iki çeşittir:If Else DeyimiSwitch-Case Deyimi1. If Else DeyimiIf-Else deyiminde bir koşul belirtilir ve koşulun sonucu true ya da false değer alır.if (koşul) { //koşul doğruysa yapılacaklar } else { //koşul yanlışsa yapılacaklar }Örnek olarak öğrencinin aldığı notun 45'ten büyük olup olmama durumunu ele alalım.int not = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); if (not > 45) { Console.Write("Dersi geçtiniz."); } else { Console.Write("Dersten kaldınız."); }Klavyeden girilen değer 45'ten büyükse if deyimindeki kod çalışacak ve ekranda dersi geçtiniz Devamını oku »

C# Operatörler

Sabit ve değişkenler üzerinde işlemler yapmamızı sağlayan karakter ya da karakter topluluklarına operatör denir.1. Aritmetiksel OperatörlerDört İşlemOperatörİşlem+Toplama İşlemi-Çıkarma İşlemi*Çarpma İşlemi/Bölme İşlemiÖrnek:int x = 20, y = 6; int toplam = x + y; int carpim = x * y;Mod AlmaMod almak için % işareti kullanılır.Örnek:int x = 10, y = 3; int mod = x % y;2. İlişkisel Operatörlerİki değerin karşılaştırılması için kullanılan operatörlerdir. Sonucu true (doğru) ya da false (yanlış) olan koşul ifadelerinde kullanılır.OperatörAçıklama==Eşittir!=Eşit değildir>Büyüktür=Büyük Devamını oku »

C# Değişken Türleri ve Değişken Tanımlama

C#'da değişken nasıl tanımlanır ve değişken türleri nelerdir? Eğer C#'da uygulama geliştirmeye karar verdiyseniz sizlere hangi veri türünün hangi değerleri alabileceğini anlatmaya çalışacağım. Değişkenler verilerin saklandığı yapılar olarak tanımlanabilir. Değişken tanımlandıktan sonra istenilen herhangi bir anda değeri değiştirilebilir. Değişken isimlendirilirken uyulması gereken bazı kurallar vardır:Değişken isminde boşluk karakteri bulunmamalıdır.Değişken ismi rakam veya özel karakterlerle başlayamaz.C#'da kullanılan komutlar değişken ismi olarak kullanılamaz. (void, static, class gibi)Değişken ismi 255 karakterden fazla olamaz.Değişken ismi içinde harf, rakam ve alt çizgi dışındaki karakterleri kullanmamamız daha iyi olur. Devamını oku »

Metin İçindeki Html Etiketlerini Temizlemek

Metin içerisindeki html etiketlerini temizlemek için kullandığım fonksiyonu sizlerle paylaşmak istiyorum.public static string ClearHTML(string text) { return Regex.Replace(text, @"<(.|\n)*?>", string.Empty); }Bu fonksiyonun yanında bir de metnin özetini kullanmak isterseniz:public static MvcHtmlString ContentSummary(string str, int characternumber) { str = ClearHTML(str); //Metin içindeki html etiketleri temizledik. if (str.Length > characternumber) //metin uzunluğu belirtilen karakter sayısından fazla mı? { while (!Char.IsWhiteSpace(str[characternumber])) //boşluk karakteri gelene kadar artır. { characternumber++; } return MvcHtmlString.Create(str.Substring(0, characternumber) + " Devamını oku »