Metin İçindeki Html Etiketlerini Temizlemek

Metin içerisindeki html etiketlerini temizlemek için kullandığım fonksiyonu sizlerle paylaşmak istiyorum.

public static string ClearHTML(string text)
{
    return Regex.Replace(text, @"<(.|\n)*?>"string.Empty);
}

Bu fonksiyonun yanında bir de metnin özetini kullanmak isterseniz:

public static MvcHtmlString ContentSummary(string str, int characternumber)
{
    str = ClearHTML(str); //Metin içindeki html etiketleri temizledik.

    if (str.Length > characternumber) //metin uzunluğu belirtilen karakter sayısından fazla mı?
    {
        while (!Char.IsWhiteSpace(str[characternumber])) //boşluk karakteri gelene kadar artır.
        {
            characternumber++;
        }

        return MvcHtmlString.Create(str.Substring(0, characternumber) + " ...");
    }
    else
    {
        return MvcHtmlString.Create(str + " ...");
    }
}

Bu fonksiyonda characternumber isimli parametre metin özetinin kaç karakter olacağını belirliyor. İşlem sonucunda ise metnin sonuna üç nokta geliyor. Fonksiyon sonucunda MvcHtmlString türünde değer döndürerek sayfamızda Html.Raw() fonksiyonunu kullanmaya gerek kalmamıştır. Görüşmek üzere...

YORUM FORMU