C# Operatörler

Sabit ve değişkenler üzerinde işlemler yapmamızı sağlayan karakter ya da karakter topluluklarına operatör denir.

1. Aritmetiksel Operatörler

Dört İşlem

Operatörİşlem
+Toplama İşlemi
-Çıkarma İşlemi
*Çarpma İşlemi
/Bölme İşlemi

Örnek:

int x = 20, y = 6;
int toplam = x + y;
int carpim = x * y;

Mod Alma

Mod almak için % işareti kullanılır.

Örnek:

int x = 10, y = 3;
int mod = x % y;

2. İlişkisel Operatörler

İki değerin karşılaştırılması için kullanılan operatörlerdir. Sonucu true (doğru) ya da false (yanlış) olan koşul ifadelerinde kullanılır.

OperatörAçıklama
==Eşittir
!=Eşit değildir
>Büyüktür
<Küçüktür
>=Büyük eşittir
<=Küçük eşittir

Örnek:

int x = 4, y = 5;
x == y; //false
x > 1; //true
y <= 8; //true

3. Mantıksal Operatörler

OperatörAçıklama
&&Ve (true değer döndürmesi için sorgulanan tüm şartlar doğru olmalıdır.)
||Veya (true değer döndürmesi için sorgulanan şartlardan birinin doğru olması yeterlidir.)
!Değil (Değerin tersi sonuç verir.)

Örnek:

"elma" == "elma" && "armut" != "muz"//true
3 == 5 || 4 == 4 || 9 > 6; //true
(!true//false

Bir başka makalede görüşmek üzere. Hoşçakalın...

YORUM FORMU