ASP.NET MVC 3 WebMail Helper ile Mail Gönderme

ASP.NET MVC 3 ile birlikte gelen WebMail isimli Helper sayesinde classic ASP.NET'e göre daha kolay bir şekilde mail gönderebiliyoruz. WebMail sınıfını kullanabilmemiz için System.Web.Helpers sınıfını using bloguna eklememiz gerekiyor. Şimdi mail göndermek istediğimiz Controller'ımızın içerisinde WebMail sınıfını kullanarak mailimizi gönderelim.

WebMail.SmtpServer = "mail.mhmtyylc.com"//Smtp sunucu adresi
WebMail.EnableSsl = false//Ssl kullanılıyorsa true yapmalısınız.
WebMail.UserName = "ben@mhmtyylc.com"//Maili gönderecek hesap adı
WebMail.Password = "Şifremiz"//Hesabın şifresi
WebMail.SmtpPort = 587; //Mail gönderilecek port
WebMail.From = "ben@mhmtyylc.com"//Maili gönderen
WebMail.Send("Karşı tarafın mail adresi""Konu""Mail içeriği");

YORUM FORMU